Choď na obsah Choď na menu
 


Archeológia

Archeologický výskum je súhrn odborných činností zameraných na vyhľadávanie, identifikáciu, vyhodnocovanie, dokumentáciu a na záchranu archeologických nálezov a archeologických nálezísk, ako aj na vyhľadávanie a zber hnuteľných archeologických nálezov na povrchu zeme, v zemi a pod vodou. Archeologický výskum hradnej architektúry je jednou z podskupín stredovekej archeológie, ktorá sa na Slovensku vyvíja od druhej polovice 20. storočia.  Hrad je definovaný ako stredoveké panské sídlo s obrannou a správnou funkciou, pričom bol postavený zväčša na ťažšie prístupnom mieste. Archeologický výskum hradu sa robí v koordinácií s pamiatkovým výskum. Novo zistené architektúry sú predmetom záujmu architektonického výskumu. Materiálna kultúra získaná počas výskumu hradu dokresľuje život stredovekej aristokracie. Analýza prírodných vzoriek (zvieracie kosti, botanika) dovoľuje nahliadnuť aj do jedálneho lístka najbohatšej vrstvy spoločnosti. Pri archeologických výskumoch hradov sa v 21. storočí začínajú používať aj geofyzikálne metódy slúžiace na identifikáciu architektúr alebo rôznych dutých priestorov v rámci hradných zrúcanín.

Mgr. Mário Bielich zo SAV Nitra - archeológ hradu Lietava 2011/2012  

 

lietava-025.jpg

Na Lietavskom hrade archeologický výskum prebieha každoročne od roku 2008, kedy sa uskutočnil historický premierový prvý výskum v areáli hradu. Nasledujúci pôdorys hradu ukazuje kde sa v rokoch 2008-2012 uskutočnili archeologické výskumy alebo len archeologické sondy či dozory. Odbornú stránku všetkých výskumov doteraz zastrešil Archeologický ústav SAV Nitra.

new-6.jpg

 

Rok 2008

Archeologický výskum  priestoru JZ nárožia Veže starej brány

Rok 2009

Archeologický dozor  pri čistení hradnej cisterny a čiastočne aj jej vnútornej studne

Archeologický výskum  priestoru odvodnenia dolného západného múru

Archeologická sonda  v priestore severného múru prvej brány

Rok 2010

Archeologický výskum  hradnej pekárne ( hradný objekt s dymníkom )

Archeologický výskum  SZ nárožia prvej brány

Rok 2011

Archeologický výskum  interiéru Kinižiho paláca v strednom hrade

Archeologický výskum  časti priestoru koridoru vstupu do Kinižiho paláca

Archeologický výskum  interiéru prvej brány a jej novoobjavenej strážnice

Archeologická sonda  v priestore Gotickej brány horného hradu

Rok 2012

Archeologický výskum  podmostia medzi horným a stredným hradom v objekte Veľký rondel. Čiastočne preskúmaný aj vstupný otvor od nádvoria do rondla.  

Archeologický dozor  pri odvodňovaní hlavného ako aj západného nádvoria. 

 

Náhľad fotografií zo zložky Archeológia