Choď na obsah Choď na menu
 


Zásahy 2012

 Úvod roka v mesiaci február sa niesol v duchu tradičného kultúrneho podujatia „Valentín aj pre nezamilovaných“. Táto akcia  je obľúbená medzi verejnosťou, čoho dôkazom je vysoká návštevnosť. Tohoročná príprava tejto akcie bola o to náročnejšia pretože sme sa museli popasovať s bohatou nádielkou snehu. Na pomoc nám prišli trenčianski záchranári, ktorí prerazili terénnymi autami prístupovú cestu až k hradu a vyviezli nám všetky potrebné veci na realizáciu akcie, ktorá sa tak ako každý rok niesla v príjemnej priateľskej atmosfére. Pracovná sezóna na hrade bola zahájená v mesiaci apríl, kedy sme začali stavať náročné lešenie v interiéri Podkovitej veže. V prvom rade bolo nutné zabezpečiť príjazdovú plošinu, ku ktorej sa až potom začalo stavať lešenie. V tomto mesiaci práce prebiehali aj vo veži starej brány, kde sa začala montovať konštrukcia budúcej podlahy na gotickom strope. V mesiaci máj sme pokračovali v stavbe lešenia, ktoré sme už postavili do úrovne 4. poschodia, kde bola naplánovaná stavebná činnosť. Tradične už niekoľko rokov sa v mesiaci máj koná dva týždne pred maturitami odborná prax študentov SPŠ Samuela Mikoviního z Banskej Štiavnice. Náplňou ich praxe bolo špárovanie muriva vápennou maltou a začal sa v objekte Veľký rondel archeologický výskum priestoru spojovacieho mosta medzi stredným a horným hradom. Mesiac jún začal tradičným dňom detí, kedy obec Lietava v areáli hradu zorganizovala záverečnú zábavu akcie „Cesta rozprávkovým lesom“. V tento istý deň sa vo večerných hodinách uskutočnil hudobný JAM festival alternatívnej hudby založenej hraním na netradičných nástrojoch ako sú bongo a píšťaly. Pracovne sme tento mesiac začali konzultáciou s metodikom a statikom, ktorí riešili v odbornej rovine postup budúcich stabilizačných prác na Podkovitej veži. Plán prác bol rozdelený na tri etapy avšak ešte pred samotným zásahom bolo nutné budúce stavenisko uzatvoriť pred verejnosťou z bezpečnostných dôvodov. V prvej etape bol priestor zásahu vyčistený a vyrobili sa drevené kaslíky. Tie boli následne zamurované a tak sa zastabilizovala spodná časť 4 poschodia. V júni prebehla aj tradičná akcia „Naše mesto“. Jedná sa o akciu firemného dobrovoľníctva, ktoré súbežne prebiehalo na celom Slovensku pod záštitou Nadácie Pontis. V rámci tejto akcie sa riešilo odvodnenie dvoch nádvorí. V prázdninovom čase v mesiaci Júl sa pomocou špeciálneho prístroja skenovali múry. Dokončilo sa odvodnenie hlavného nádvoria, osadilo sa nové spojovacie schodisko vo veži starej brány a dokončila sa podlaha gotického stropu. V tento mesiac sa spustili aj stavebné práce na severnom strednom obrannom múre, kde bolo nutné zamurovať veľkú kavernu a obnoviť špalety a záklenok okna. Celý zásah bol úspešne ukončený v polovici mesiaca august, v ktorom sa konali aj dve kultúrne podujatia. Každoročne organizujeme vždy prvú augustovú nedeľu „Svätú omšu“ a najbližšiu sobotu k 20.augustu, na deň výročia vzniku združenia, organizujeme „Deň otvorených dverí“ pre verejnosť so zaujímavým programom. Stavebná aktivita pokračovala v druhej etape na Podkovitej veži v obnovení špaliet a záklenku severného okna poschodia a v zamurovaní kaverny renesančného krbu. Koncom augusta sa spustila aj tretia etapa, v ktorej sa stabilizovala časť koruny Podkovitej veže. V nej boli stabilizované formou premurovania tri podstrešné okná, pričom do jedného okna musel kamenár v mesiaci september vyrobiť nový kus ostenia. Združenie za svoju 13.-ročnú aktivitu získalo prestížne ocenenie odborného časopisu Pamiatky a múzeá, ktoré zástupcovia združenia prevzali 14. septembra v novo zrekonštruovanej budove Reduty v Bratislave. Ďalším úspechom bolo pre združenie zorganizovanie pracovnej dielne – Workshopu, kde sa premiérovo použil pri záchrane hradu špeciálny prípravok Metakaolín. Je to stavebná prímes do malty, ktorá nahrádza cement, lebo ten sa pri stavbe hradu nepoužíval. Metakaolín je síce v dnešnej dobe nový prvok, ale výskumom sa zistilo, že sa úspešne používal už v neskoršom staroveku. Podľa starých zvyklostí sa murovanie vápennou maltou vykonáva len od Juraja  24.apríla do Václava 30. septembra. Na základe týchto overených zvyklostí sme jeseň na hrade v mesiacoch október a november venovali už len nasledujúcej činnosti: bola zatrávnená koruna veže starej brány, boli dovezené nové kamenné bloky budúceho nárožia prvej brány, demontovalo sa lešenie a upratali sme areál pred oddychovým zimným obdobím. Rok 2012 na prvý pohľad po finančnej stránke nevyzeral dobre, ale aj napriek tomu sa práce na hrade nezastavili.