Choď na obsah Choď na menu
 


Zásahy 2010

Pracovná sezóna na hrade Lietava v roku 2010 bola náročná na pracovné aktivity, čas a hlavne bolo potrebné dobre skonsolidovať spoluprácu dobrovoľníkov s profesionálnymi remeselníkmi, ktorí nám tento rok pomohli vykonať na hrade mnoho konzervačno-statických zásahov. Tento rok bol bohatý aj na archeologický výskum hradnej studne na dne cisterny, ktorý prebiehal hlavne vďaka Žilinskému jaskyniarskemu klubu, ktorých odborne zastrešili Archeologický ústav v Nitre. Počas tohto roka bolo nadviazaných mnoho nových kontaktov z rôznych oblastí, ktoré nám aj v budúcnosti pomôžu plniť náš hlavný cieľ, ktorým je konzervácia a čiastočná obnova NKP hradu Lietava. Zo stavebných počinov roka spomeniem, že sa uspešne pokračovalo na konzervácii vážne poškodenej prvej bráne a, že sa nám podarilo po 5 rokoch snaženia definitívne ukončiť zastrešenie správcovského objektu veže starej brány a boli na nej vkusne podľa architektonického návrhu uzatvorené takmer všetky okná. Táto sezóna bola výnimočná aj tým faktom, že sme na hrade pôsobili už druhú sezónu nielen ako nájomcovia pozemku pod hradom, ale ako vlastníci stavby pamiatky. Po projektovej stránke sa nám podarilo získať 7 malých grantov ( 2 projekty podporil Žilinský samosprávny kraj, 1 projekt Mesto Žilina, 1 projekt MK SR, 3 projekty Nadácia Pontis ) a dva veľké projekty nám podporilo MK SR v rámci grantového programu Obnovme si svoj dom a Nadácia VUB v grantovom programe Poklad môjho srdca. To, že sa podarilo nášmu združeniu získať aj prestížne ocenenie koncom roka 2009 od súkromnej americkej organizácie World Monuments Funds, ktorá hrad Lietavu zaradila do zoznamu 100 najohrozenejších pamiatok sveta, určite ovplyvnilo pozitívny prístup od grantových organizácii ako aj od súkromných darcov. Myslím si, že tento rok, kedy sme oslávili v mesiaci august 11. výročie vzniku združenia bol výnimočný po všetkých stránkach.