Choď na obsah Choď na menu
 


Projektová dokumentácia a statika

168.jpg

Popis obrázku :  Mgr. Michal Šimkovic a Ing. Vladimír Kohút počas výskumu 2012

Statický prieskum - slúži pre získavanie nevyhnutných podkladov pre statické posúdenie mechanickej odolnosti a stability jednotlivých zachovaných konštrukcií zrúcaniny hradu. Výsledkom je zatriedenie konštrukcií podľa stupňa ohrozenia, najmä identifikácia havarijných situácií, ktoré sú potom predmetom projektu ich statického zabezpečenia, čiže návrhu rozsahu a spôsobu nevyhnutných zabezpečovacích prác.

  lietava_hh_most.jpg

Popis obrázku : Návrh rekonštrukcie mostu gotickej brány horného hradu

Projektová dokumentácia obnovy takejto torzálne zachovanej architektúry navrhuje stavebné zásahy principiálne z dvoch odborných hľadísk, ktoré sú navzájom prepletené a ovplyvňujú sa. Z pozície statika je pozornosť sústredená najmä na záchranu samotnej stavebnej podstaty zvyškov murív, identifikuje príčiny stavebných porúch murív a navrhuje statické riešenia nápravy.

  lietava_vsb_schody.jpg

Popis obrázku : Návrh spojovacích schodísk veže starej brány

Architekt sa okrem konzervovania murív snaží aj o interpretáciu informácií, ktoré by bez náznakov a čiastočných dopovedaní ostali pre laické oko neodhaliteľné či nepostrehnuteľné. Niekedy je nutné navrhnúť nové konštrukcie – mosty, lávky, prestrešenia, ktoré vyplynuli z potreby chrániť najvzácnejšie prvky architektúr alebo z prevádzkových nárokov. V každom prípade sa všetky zásahy navrhujú a realizujú čo najohľaduplnejšie ku zachovaným stáročným originálom, s cieľom konzervovať daný stav, spomaliť zub času a čo najmenej zasiahnuť do autentického prostredia s neopakovateľným geniom loci – duchom miesta.

lietava_hh_1.jpg 

lietava_hh_2.jpg 

Popis obrázkov : Ukážka z projektovej dokumentácie horného hradu 

_________________________________________________________________________

Zoznam aktuálných dokumentácií k Lietavskému hradu

Architektonicko-stavebné riešenie 2007

Zastrešenia Veže starej brány - Ing. Miro Matejka, Ing Michal Čief

Architektonicko-stavebné riešenie 2007

Zastrešenia Hlavnej veže - Ing. Miro Matejka, Ing Michal Čief

Projekt časť Statický posudok 2008

Veža starej brány - Ing. Vladimír Kohút

Projektová dokumentácia 2009

Veža starej brány - výplne otvorov 3. a 4. n.p.

Ing.Arch. Peter Nižňanský

Projekt časť Statika 2010

Sanácia porúch východnej steny Pozdĺžnej bašty- Ing. Vladimír Kohút

Statické zabezpečenie 4. poschodia Podkovitej veže- Ing. Vladimír Kohút

Projektová dokumentácia 2012

Obnova vybraných častí hradu - Dolný hrad časť 1 ( Prvá brána ) časť architektúra

Obnova vybraných častí hradu - Dolný hrad časť 1 ( Prvá brána ) časť statika

Ing.Arch. Peter Nižňanský - Ing. Vladimír Kohút

Projektová dokumentácia 2012

Obnova vybraných častí hradu - Horný hrad ( Thurzov palác ) časť architektúra

Obnova vybraných častí hradu - Horný hrad ( Thurzov palác ) časť statika

Ing.Arch. Peter Nižňanský  - Ing. Vladimír Kohút

Projektová dokumentácia 2012

Stavebný objekt : Spevnená plocha ( prístupová cesta k hradu )

Ing. František Králik

zmenena-velkost-100_4860.jpg

Popis obrázku : 

Ing.Arch. Peter Nižňanský a Mgr. Michal Šimkovic počas výskumu v roku 2011