Choď na obsah Choď na menu
 


Zásahy 2006

Rok 2006 bol veľmi významným rokom pre Združenie na záchranu Lietavského hradu, pretože sa organizácia stala iniciátorom a vydavateľom prvej slovenskej odbornej publikácie s názvom Ochrana zrúcanín. Kniha kolektívu autorov sa zaoberá metodickými, technologickými a estetickými princípmi záchrany torzálnej architektúry do ktorej zrúcaniny hradov neoddeliteľne patria. Kniha síce nie je šlabikárom opravy zrúcanín, ale na druhej strane ponúka ucelený pohľad do danej problematiky. Kniha vyšla v rámci projektu Ochrana zrúcanín v kultúrnej krajine ktorého hlavným cieľom bolo, že v súčasnej dobe sa z radov investorov, občianskych združení a obcí dvíha vlna záujmu o záchranu historických stavieb a ich realizácia je mnohokrát rozpačitá. Práve projekt a vydanie knihy mali napomôcť aby iniciatívy boli vykonané citlivo na zmysluplnej úrovni. V roku 2006 sa na hrade uskutočnili viaceré workshopy - pracovné dielne v rámci ktorých sme sa teoreticky ako aj prakticky venovali stabilizácii vytipovaných ohrozených častí hradu, ktoré odporučili metodik a statik ako prioritné. Medzi najvýznamnejšie stavebné počiny môžme rátať, že boli zamurované všetky kaverny SZ steny paláca, bolo konzervované a čiastočne obnovené celé západné priečelie Piatej brány a na JV stene paláca a priľahlej gotickej bráne boli vykonané dve stavebné etapy. Ďalšie stavebné práce prebiehali na rondelovej bašte, západnom dolnom obrannom múre, múr koridoru stredného hradu zažil efektívne výškové práce z lana a boli zamurované jeho kaverny. V tomto roku sme teoreticky ako aj prvými prípravnými prácami začali riešiť čistenie objektu cisterny na hlavnom nádvorí, hlavne z dôvodu nedostatku kamenného stavebného materiálu, ktorý bol vďaka úspešnej sezóne 2006 vo veľkej miere navrátený späť na svoje „pôvodné“ miesto. Počas tejto sezóny sa nám podarilo uzatvoriť prvé poschodie veže starej brány a miestnosť sa začala využívať ako potrebný pracovný sklad. Hrad Lietava bol aj tento rok partnerom projektu Culture 2000 „Conserve the Beauty of European Monuments for Future Generation“ a tak sme svoje skúsenosti opätovne zdieľali s partnermi z Česka, Poľska, Slovenska ako aj s exkluzívnymi priateľmi z Talianska z mesta Catánia na ostrove Sicília.