Choď na obsah Choď na menu
 


Zásahy 2005

Úvod pracovnej sezóny v roku 2005 sa začal v apríli náročnou ťažbou smrekového dreva, ktoré sme sponzorsky dostali od Pozemkového spoločenstva lesného Lietava. Náročnosť spočívala v tom že to boli stromy – sušice ktoré stáli v lese a my sme si museli zabezpečiť ich výrub ako aj dopravu z miesta lesa na spracovanie k píle-gatru. Našťastie sa nám to podarilo zorganizovať a zrealizovať a tak mohli byť vyrobené prvé trámy 25x25 ktoré sme aj po opracovaní úspešne osadili ako základ obnoveného prvého poschodia veže starej brány. Z murárskeho hľadiska boli v tomto roku vykonané nasledovné stavebné zásahy : Začali sme murovať menšie kaverny SZ steny paláca, bol obnovený dôležitý záklenok Veľkého arkiera SZ steny, stabilizovalo sa prasknuté presbytérium kaplnky kde sa opätovne zaklenul poškodený záklenok. Tento rok sme sa po prvý krát stali súčasťou a partnerom EU projektu Culture 2000 vďaka ktorému sme sa mohli učiť ako chránia pamiatky v Čechách, Poľsku ba i na ďalekej Sicílii v meste Catánia. Medzinárodná výmena skúseností prebiehala na striedačku v týchto štátoch a my sme mali možnosť sa týchto zaujímavých udalostí osobne zúčastniť. U nás na hrade prebehli viaceré Workshopy kde odborníci na záchranu hradov teoreticky ako aj prakticky ukázali aké sú momentálne trendy pri záchrane týchto objektov. V rámci tejto akcie bolo zamurovaných niekoľko kaverien ( kaplnka, severný stredný múr, západný dolný múr, veža starej brány ) a začala sa aj prvá etapa konzervácie JV steny paláca. Vrcholom sezóny 2005 bolo vykonanie fotogrametrie Hlavnej veže – donjona našimi poľskými kolegami z EU projektu Culture 2000 zo Zámku Chudów. Významnou udalosťou roka, presne na deň detí to jest 1.6.2005 bolo zakúpenie terénneho motorového vozidla Suzuki Samuraj. Finančné prostriedky na zakúpenie sme získali vďaka podpore darcov 2% z daní za rok 2004 a touto cestou im opätovne za to veľmi pekne ďakujeme. Bez tohto vozidla by nebolo v tomto roku vykonanej toľko práce, koľko sme mohli zhodnotiť na záver pracovnej sezóny.