Choď na obsah Choď na menu
 


Zásahy 2009

Pracovná sezóna na hrade Lietava v roku 2009 bola náročná na pracovné aktivity, čas a hlavne bolo potrebné dobre skonsolidovať spoluprácu dobrovoľníkov s profesionálnymi remeselníkmi, ktorí nám tento rok pomohli vykonať na hrade mnoho konzervačno-statických zásahov. Tento rok bol bohatý aj na archeologický výskum ktorý prebiehal hlavne v dolnom hrade, ktorý odborne zastrešil Archeologický ústav v Nitre. Počas tohto roka bolo nadviazané mnoho kontaktov z rôznych oblastí, ktoré nám aj v budúcnosti pomôžu plniť náš hlavný cieľ, ktorým je konzervácia a čiastočná obnova NKP hradu Lietava. Táto sezóna bola výnimočná aj tým faktom, že sme na hrade po prvý krát pôsobili už nielen ako nájomcovia pozemku pod hradom, ale ako vlastníci stavby pamiatky. Po projektovej stránke sa nám podarilo získať 8 malých grantov ( 3 projekty podporil Žilinský samosprávny kraj, 1 projekt nadácia Intenda, 1 projekt Konto Orange, 1 projekt Nadácia VUB, 1 projekt Nadácia Tatra banka, 1 projekt Nadácia Pontis ) a jeden veľký projekt nám podporilo MK SR v rámci grantového programu Obnovme si svoj dom. Záverom náročného roka sa podarilo nášmu združeniu získať aj prestížne ocenenie od súkromnej americkej organizácie World Monuments Funds, ktorá hrad Lietavu zaradila do zoznamu 100 najohrozenejších pamiatok sveta. Myslím si, že tento rok, kedy sme oslávili v mesiaci august 10 výročie vzniku združenia bol výnimočný po všetkých stránkach.