Choď na obsah Choď na menu
 


Zásahy 2011

Pri bilancovaní roku 2011 si veru zhlboka povzdychneme, lebo rozsah prác vykonaných v tomto roku bol najväčší čo do stavebnej činnosti počas existencie združenia. Rok sa začal smelými plánmi a vďaka priaznivému počasiu sa už v mesiaci Marec začalo stavať doposiaľ najvyššie lešenie na JV stene Kinižiho paláca, aké bolo na hrade doposiaľ postavené. Následne sa začali stavebné práce  na múre koridoru stredného hradu a súčasne v Kinižiho paláci sa začal najrozsiahlejší archeologický výskum v dejinách záchrany hradu. Ten bol ukončený až pri obnovenej piatej bráne, čím sa získal zaujímavý prechod celým stredným hradom. Archeologický výskum pokračoval v objekte prednej brány, kde sa znížil zával. Vďaka tomu zásahu bola objavená strážnica veže zo základom kachľovej pece. V rámci ďalších stavebných prác sa nám podarilo zastabilizovať následne tieto časti : Firma MGM zastabilizovala východnú stenu pozdĺžnej bašty ako aj  časť zachovaného severného múru kaplnky. V rámci zvýšenia bezpečnosti návštevníkov sa partia Morava pustila do práce na odstránení nebezpečnej vstupnej časti hradu, čo sa jej po náročnej práci podarilo. Ďalšie stavebné práce pokračovali do neskorej jesene, kedy sa podarilo stabilizovať časť gotickej brány horného hradu, severného dolného opevnenia a bolo obnovené poškodené oblé nárožie pod erbom Pavla Kinižiho. Výkopové práce boli plánované aj v hradnej studni. Tú sa však podarilo prehĺbiť len o necelý meter. Bolo to vďaka ,,dobroprajným“ občanom, ktorý navštívili Lietavský hrad nie za účelom pomôcť, ale škodiť a v skutku ukradli všetko čo sa dalo. Od horolezeckých lán, motorovej píli, elektrických agregátov, studňového navijaku, ba dokonca aj lopaty. Preto im zo srdca prajeme aby sa s nimi čo najviac narobili. „Čerešničkou na torte“ v množstve vykonaných prác bol zrekonštruovaný drevený gotický strop starej brány, z ktorého sa vybudovalo nové spojovacie schodisko medzi poschodiami tejto veže. Na záver sezóny združenie osadilo dočasné bezpečnostné zábradlie v priestore kaplnky. Práve pri kaplnke sa podarilo nájsť najkrajšie archeologické nálezy vo forme zbytkou keramických kachlíc vyobrazujúcich svetské motívy ako napríklad : Svätý Martin delí svoj plášť a žehnajúceho Krista. Aj takýmto spôsobom sa nám hrad na záver pekne odvďačil za vytrvalú ťažkú prácu. Práca Združenia na záchranu Lietavského hradu však v roku 2011 nespočívala len čisto na rekonštrukcii hradu. Aktivity združenia sa dotýkali aj kultúrneho života. Vo februári sa uskutočnil ďalší ročník obľúbenej akcie „Valentín aj pre nezamilovaných“ a v auguste sa podarila organizácia druhej svätej omše v priestoroch hradu. Omšu celebroval pán Dekan Stanislav Belák, ktorý na naše potešenie prisľúbil ju uskutočniť i v roku 2012. Práve vďaka tejto sv. omši si mnohí ľudia aj z okolitých obcí nájdu čas pozrieť hrad na vlastné oči a vidieť, ako sa na ňom postupne pracuje.  V deň výročia vzniku združenia sme zorganizovali tradičný Deň otvorených dverí so známym historikom Pavlom Dvořakom. Hrad neobišiel ani pán minister kultúry Daniel Krajcer , ktorý pri svojej návšteve prisľúbil pri obnove hradu pomoc.